بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات راه‌های روستایی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرودف شاهرود، استان سمنان

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

استان سمنان به دلیل شرایط اقلیمی متنوع، هم‌مرز بودن با استان مازندران و برخورداری از چشم‌انداز‌های اکولوژیک و جاذبه‌های تاریخی و توریستی راه‌های روستایی پرترددی دارد که از نظر معضل تصادفات جاده‌ای دارای شرایط حساسی هستند؛ بنابراین لزوم تحقیق و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های روستایی استان سمنان برای بهبود ایمنی این راه‌های ضروری است. این تحقیق با بهره‌گیری از نظریه مجموعه راف به محققان این امکان را می‌دهد تا تصادفات را در ابعاد چندگانه آنالیز کنند و وقوع حادثه را، با ترکیب عوامل دخیل در آن، قاعده‌مند سازند. هدف از این پژوهش تشخیص الگوهای حادثه‌ساز و به‌کارگیری این الگوها در مدیریت عوامل مربوط است تا حذف و یا کاهش علل سانحه را در برنامه‌های عملیاتی خود مد نظر قرار دهند. با بهره‌گیری از مدل پیشنهادی، این امکان فراهم خواهد شد تا بروز سوانح در ابعاد چندگانه آنالیز شود و در نهایت، وقوع یک سانحه با ترکیب عوامل دخیل در آن قاعده‌مند گردد. برای این منظور، طیف جامعی از عوامل مبتنی بر ادبیات موضوع و نظرات خبرگان مرتبط با خودرو، راننده و محیط مدنظر قرار خواهد گرفت. سپس، داده‌های جمع‌آوری شده از کیفیت سوانح راه‌های روستایی استان سمنان مورد بررسی انجام خواهند شد.
کلمات کلیدی: شناسایی الگو، نظریه مجموعه‌های راف، سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری، راه روستایی.

کلیدواژه‌ها