بررسی اعتراضات و اغتشاشات آبان‌ماه 1398

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث. دانشکده علوم و معارف اسلامی. قم

چکیده

حوادث آبان‌ماه 1398 به علت افزایش ناگهانی نرخ بنزین توسط دولت به وقوع پیوست و باعث سلسله اتفاقاتی در کشور شد. اعتراضات، اغتشاشات، قطع شدن اینترنت از جمله سلسه اتفاقی بود که به وجود آمد.اتفاقاتی که پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه اشت. بنابراین هدف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در اعتراضات و اغتشاشات کشور و به طور خاص حادثه آبان ماه 1398، و همچنین دلایل مهار این حوادث است و سپس ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از این حوادث می‌باشد. بدین منظور از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته‌ایم. «وجود جریان تجدیدنظر طلب، وجود هواداران فعال اجتماعی، دخالت دولت‌های خارجی، ترور تقویمی، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور، احساس نا امیدی نسبت به بهبود اوضاع، وجود حاشیه‌نشین‌ها» دلایل اعتراضات و اغتشاشات و از جمله حوادث آبان‌ماه است. اما بازدارنده‌های درونی مانند اخلاق، وجدان و بازدارنده‌های بیرونی مانند مدرسه، خانواده و مسجد را می‌توان از دلایل مهار شورش‌ها دانست.

کلیدواژه‌ها