حریم خصوصی در فضای مجازی

همکاران

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق

چکیده

شبکه های اجتماعی تحولی عظیم در به اشتراک گذاری اطلاعات و تعاملات اجتماعی مجازی درکشورمان به وجود آورده اند با وجود اینکه هرروز بر تعداد کاربران در شبکه های اجتماعی افزایش پیدا می کند حفظ حریم خصوصی در میان کاربران برای شرکت های ارائه دهنده خدمات به کاربران به یک نگرانی بدل شده است.
 به طور کلی افزایش تعداد کاربران شبکه های اجتماعی باعث ایجاد رخنه های امنیتی درشبکه های اجتماعی شده است. سرقت هویت، نظارت و تحکیم سایبر، بهره کشی از کودکان تنها برخی از مشکلاتی هستند که به وجود آمده اند که این اتفاقات نشان می دهد حریم خصوصی به طور کامل توسط شبکه های اجتماعی حمایت نمی شود که باعث نگرانی کاربران این شبکه ها شده اند.
 امروز ما می توانیم در هر زمان به هر گونه اطلاعات مربوط به هر کسی از هر نقطه دسترسی داشته باشیم اما این تهدید جدیدی برای اطلاعات خصوصی و محرمانه کاربران است .شکسته شدن حریم خصوصی افراد ازهر قشر و رده‌ای، باعث ناامنی روانی و اجتماعی می‌شود و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته است. هدف از این پژوهش علاوه بر شناخت خدماتی که به عنوان شبکه اجتماعی در فضای مجازی ارائه می شود و دسته بندی انواع آنها، بررسی مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی و نقاط چالش برانگیز از جهت نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها