بررسی تاثیرات خانواده نابسامان بر ارتکاب جرم فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی

2 دانشجوی دکترای امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفاع

چکیده

هدف از
تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که خانواده نابسامان چه رابطه‌ای با ارتکاب جرم و
بزهکاری دارد؟ مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جوامع بشری
مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها،
محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید
دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری و ... در اطفال و نوجوانان شده است. این گونه
مسائل برای کشور ما نیز مطرح است و آثار مهلک آنها در سیمای جامعه آشکار است.
بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم گوشه ای از این مشکلات و مسائل را بررسی نماییم.
روش تحقیق درپژوهش حاضر اسنادی است. برای بررسی موضوع از نتایج تحقیقات انجام شده
در داخل کشور و بعضاً خارج از کشور استفاده شدهاست. این نتایج با استفاده از رویکردهای
جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند اعتقادات والدین،
خشونت خانواده، سطح درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، محل سکونت والدین ،طلاق و
جدایی والدین، بزه کاری یکی از اعضای خانواده و همچنین فاصله سنی والدین و فرزندان
با بزهکاری و جرم فرزندان رابطه دارد

کلیدواژه‌ها