بررسی فضاهای آموزش امن با رویکرد قرارگاه‌های رفتاری (نمونه موردی دانشکده معماری دانشگاه آزاد سمنان)

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشدمهندسی معماری،موسسه آموزشی عالی رشد دانش سمنان

2 مدرس معماری،موسسه آموزشی عالی رشددانش سمنان

چکیده

شرایط فیزیکی محیط دانشکده‌ها در فراگیری و حالات روحی دانشجویان تاثیرگذار است. ایجاد محیط‌هایی که‌بتواند‌جواب‌گوی این نیازها باشد ضروری است.از سال‌ها پیش تا به امروز الگوی طراحی معماری دانشکده‌ها در ایران از پلان یکسان و یک‌نواختی تبعیت می‌کرد که عدم‌رشد‌مطلوب در همه‌ی زمینه‌ها را به دنبال داشت. امروزه در حوزه‌ی معماری درس روان‌شناسی محیط اهمیت خاصی یافته است که این نشان‌دهنده‌ی اهمیت و ضرورت توجه به این مقوله توسط معماران می‌باشد. در روان‌شناسی محیط که به بررسی محیط و رفتار می‌پردازد، الگوی بوم‌شناختی یا روان‌شناسی اکولوژیک کامل‌ترین الگو در طراحی معماری محسوب می‌شود. از جمله مباحث بسیار مهم روان‌شناسی اکولوژیک، قرارگاه‌های رفتاری است که عبارتند از مکان‌های کالبدی که الگوی جاری رفتار در آن‌ها به وقوع می‌پیوندد.دانشکده‌ها به عنوان یک قرارگاه رفتاری از خرده قرارگاه‌های رفتاری تشکیل شده‌اند که آن‌ها نیز خود دارای اجزای ریزتری می‌باشند و ریز قرارگاه‌های رفتاری نام دارند. اکثر طراحان بدون توجه به فعالیت‌های صورت گرفته در آن‌ها به طراحی می‌پردازند. این مقاله، در طراحی فضاهای آموزشی سعی بر آن دارد، با دقت در کلیه اعمال و رفتارهایی که در دانشکده‌ی معماری شکل می‌گیرد، طرحی را شکل دهد که تأمین‌کننده‌ی نیاز‌های رفتاری دانشجویان باشد و در عین حال با توجه به مباحث دیگر مطرح در حوزه‌ی روان‌شناسی اکولوژیک یعنی شناخت ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان به غنی‌سازی محیط در راستای محیط امن و عاری از خشونت اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها