بررسی انواع روش‌های اعمال قانون تخلفات رانندگی در ایران و تأثیر آن در اصلاح رفتار رانندگان

چکیده

یکی از راه‌های انتظام بخشیدن به عبور و مرور و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و کاهش حوادث رانندگی، برخورد مناسب و اصولی با رانندگان متخلف مطابق با قوانین و مقررات وضع‌شده می‌باشد. از دیرباز جوامع مختلف برای این منظور به روش‌هایی متوسل شده‌اند که متداول‌ترین این روش‌ها جریمه مالی رانندگان متخلف بوده است.
ارزیابی تأثیر اعمال قانون بر رفتار ترافیکی رانندگان نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌های نظارت تصویری یا به عبارتی چشم الکترونیکی، قابلیت ثبت و تصویربرداری بخش عمده‌ای از تخلفات رانندگی را دارد. کاهش تخلفات و تصادفات در شهرهایی که از شیوه‌های الکترونیکی جهت کنترل ترافیک و اعمال قانون رانندگان متخلف استفاده می‌نمایند، به‌خصوص کاهش قابل‌توجه آن در محل نصب دوربین‌های نظارت تصویری برهانی بر قانون پذیری و رشد فرهنگ ترافیک رانندگان در سایه فعالیت مراکز نظارت و کنترل ترافیک می‌باشد و از طرفی همگام با کنترل و نظارت بر عملکرد کاربران ترافیک، آموزش‌های ترافیکی نیز بایستی به‌طور مستمر انجام شود تا به‌تدریج باعث تغییر و اصلاح رفتار رانندگان در جامعه گردد.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – کتابخانه‌ای و به‌طور خلاصه، انواع روش‌های اعمال قانون تخلفات رانندگی در ایران و تأثیر آن در اصلاح رفتار رانندگان موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها