نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در بازجویی از افراد در نظام کیفری ایران و آمریکا

چکیده

استنطاق یا بازجویی بی‌شک یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیقات مقدماتی است و ضابطین دادگستری به‌ویژه مأمورین پلیس در بدایت تشکیل پرونده قضایی نخستین سنگ بنای دادرسی کیفری را بازجویی مستحکم می‌نمایند، تدوین و اجرای قوانین در این حوزه می‌تواند مصونیت افراد را از خود اتهامی و عدم تضییع حقوق آن‌ها در برهه‌ای که فشار روانی بالایی بر فرد تحمیل می‌گردد به همراه داشته باشد قانون‌گذار ایران در سال 92 با تغییراتی که در قوانین بازجویی قانون آیین دادرسی کیفری داشت، تلاش نمود تا از حقوق افراد نزد ضابطین دادگستری دفاع نماید، قیاس حقوق افراد در دوران بازجویی با دیگر کشورهای جهان به‌طور اخص با کشور ایالات‌متحده آمریکا که حقوق افراد در زمان بازجویی را در حدود نیم‌قرن پیش به رسمیت شناخته است، می‌تواند شناخت بیشتری را در ذهن نسبت به میزان توجه قانون‌گذار ایران فراهم نماید در این پژوهش سعی شده است مطالعه تطبیقی حقوق دوران بازجویی نزد پلیس در نظام کیفری ایران و آمریکا انجام و میزان تضمین حقوق افراد در فرآیند بازجویی در قانون ایران روشن‌تر گردد.

کلیدواژه‌ها