نقش ولایت و رهبری در هدایت نیروهای مسلح و مقابله با جنگ نرم

نویسندگان

1 پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان

2 رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان

3 پرسنل فرماندهی انتظامی استان سمنان

چکیده

زمینه: در دنیای امروز با روند روبه گسترش استفاده از فناوری اطلاعات با مسائل و مشکلات جدیدی مواجه هستیم و استفاده از فناوری‌های نوین رسانه‌ای دارای مزایا و معایب بی‌شماری است. ولایت و رهبری در شکل‌گیری هویت و پیشرفت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و امنیت پایدار یک جامعه جایگاه به‌سزایی دارد.
روش تحقیق: مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای، ادبیات مروری و اسنادی انجام شده است.
یافته‌ها: رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در تبیین راه‌های ایجاد تحول صحیح و منجر به پیشرفت، ضرورت‌هایی نظیر حفظ ریشه‌ها و اصالت‌ها، پرهیز از شالوده‌شکنی، ارج‌گذاری و مراقبت از هویت ملی، امید به آینده، پویایی و نشاط، نقد و انتقادپذیری، ترویج روح رقابتی، برنامه‌ریزی و انتخاب خط‌مشی صحیح را مورد تاکید قرار داده‌اند. مقام معظم رهبری از همان دهه هفتاد و با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر: تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اخیراً جنگ نرم آن ‌را گوشزد کرده و مسئولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فرا خواند.
نتیجه‌گیری: بدیهی است شناخت بیشتر جنگ نرم می‌تواند به مفهوم سازی و شناخت بیشتر این پدیده همچنین بهبود مدیریت امنیت ملی کشور در خصوص تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کمک نماید (برگرفته از سایت وزارت اطلاعات). از جمله مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور مورد نظر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها