شناخت وسیله جرم سایبری و خصوصیات آن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

زمینه: اطلاعات شخصی افراد مانند کالایی است که به‌گونه‌ای آسان در رایانه‌ها و دیگر وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و گوشی‌های همراه تبادل می‌شود. این‌گونه وسایل و ساختارها رفتار خصوصی افراد را تحت کنترل قرار داده و اطلاعات آن را در دسترس افراد فرصت طلب قرار داده است. ‌این افراد فرصت طلب با استفاده از تکنولوژی برتر و وسایل کارآمدتر به اهداف پلیدشان دست پیدا می کنند که با ورود به اطلاعات خصوصی اشخاص منجر به وقوع جرایمی در محیط سایبر می‌گردد که در این نوشتار بطور مختصر وسایل جرم سایبری مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل می گردد و در انتها به خصوصیات رفتاری این مجرمین پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها