مطالعه تطبیقی جرم رشا و ارتشاء در قوانین جزایی ایران و فرانسه

نویسندگان

1 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

زمینه: بزه رشا و ارتشاء که معمولاً با ابطال حق و احقاق باطل همراه است، از بارزترین مفاسد اقتصادی است که با گسترش روزافزون آن، قانون و عدالت اجتماعی از بین می­رود. البته در قوانین ایران ممکن است اخذ رشوه در خصوص مستخدم دولت و برای امری یا امتناع از انجام کاری که از وظایفش بوده، انجام شود و صرفاً برای ابطال حق و احقاق باطل نباشد. این بزه علاوه بر ماهیت و ویژگی­های خاصی که در مباحث اقتصادی دارد، به امنیت و آسایش عمومی هم لطمه وارد می­کند.
یافته­ها: علت تمایزی این بزه با بیشتر جرائم در حوزه مفاسد اقتصادی این است که لازمه آن شاغل بودن در سازمان دولتی و ارگان­های نظامی، در اختیار داشتن امکانات و سمت­های خاص می­باشد که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، این جرم واقع می­شود. البته برای پاره­ای از کارکنان مانند پرسنل نظامی به دلیل جایگاه اجتماعی و اهداف تعیین شده آنان، ارتکاب بزه ارتشاء می­­تواند لطمات بیشتری را به نظم و انضباط این نیروها وارد و به جایگاه آن خدشه وارد نماید.
نتیجه­گیری: در این مقاله سعی شده ضمن مطالعه سابقه تقنینی و تاریخی، تعریف بزه رشا و ارتشاء، با مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه و فقه و حقوق ایران، به بررسی اجمالی آن پرداخته تا برای رفع کاستی­ها و ریشه­کن شدن هر چه بیشتر بزه ارتشاء گامی موثر برداشته شود و دستگاه­های دولتی و نظامی در کشور از این معضل تا حدی رهایی یابند.

کلیدواژه‌ها