تعداد مقالات: 223

1. اعتیاد به اینترنت : بلای ناشی از تکنولوژی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-22

رمضان حسن‌زاده


2. مولفه های مکانی پیشگیری وضعی و پلیسی از جرم

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-40

مهدی مقیمی


3. بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به فضای مجازی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-20

حجت الله مرادی پردنجانی؛ حمیدرضا سعید زاده


4. شناخت وظایف و اختیارات ضابطین

دوره 9، شماره 32، تابستان 1398، صفحه 1-29


6. نقش مهاجرت در امنیت شهرهای استان سمنان با تاکید بر سرقت و نزاع

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 7-30

سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی؛ آتوسا ابوالخیریان


7. بررسی اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان دانش آموزان شهر سمنان

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 7-22

آتوسا آقابیکی؛ سید موسی طباطبائی


8. بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شاهرود

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 7-30

طاهره میرساردو؛ علیرضا مرتضیی


11. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 9-29

یوسفعلی زیاری؛ رضا باباییان آتنی


12. نقش ولایت و رهبری در هدایت نیروهای مسلح و مقابله با جنگ نرم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 9-28

بهزاد پورنقدی؛ ابوطالب حسینی؛ علی آجودانی