کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 12
1. پیشگیری از وقوع سرقت مورد مطالعه: شهر شاهرود

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 112-139

حسین جیبا


10. بررسی رابطه خانواده، دین و امنیت و آسیب شناسی ازدواج جوانان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 63-80

مهزاد پورنقدی؛ شیوا عبداله نژاد هاسونی


11. نقش مهاجرت در امنیت شهرهای استان سمنان با تاکید بر سرقت و نزاع

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 7-30

سعید کامیابی؛ زینب کرکه آبادی؛ آتوسا ابوالخیریان