کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 14
1. پیشگیری از وقوع سرقت مورد مطالعه: شهر شاهرود

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 112-139

حسین جیبا


2. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری (مطالعه موردی شهرستان سمنان)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 54-81

نوید شریفی؛ علی اکبر امین بیدختی


4. نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت (مورد مطالعه شهرستان شاهرود-1396)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 67-95

علی رحیمی؛ محمدعلی عامری؛ مسعود معتمدنژاد


5. بررسی تاثیرات خانواده نابسامان بر ارتکاب جرم فرزندان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 111-132

معصومه عابدینی؛ داود عابدینی


6. بررسی تأثیر قانون گرایی بر میزان پیشگیری و کاهش جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 9-41

احمد شه باز؛ سید محمود موسوی؛ مهدی رجبی؛ علی نوروز دامغانی


8. ضابطین قضایی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 85-95


11. نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 69-90

احمد شه باز؛ سید محمود موسوی؛ مهدی رجبی؛ علی نوروز دامغانی


12. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 9-29

یوسفعلی زیاری؛ رضا باباییان آتنی


14. مولفه های مکانی پیشگیری وضعی و پلیسی از جرم

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-40

مهدی مقیمی