کلیدواژه‌ها = قانون
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر قانون گرایی بر میزان پیشگیری و کاهش جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 9-41

احمد شه باز؛ سید محمود موسوی؛ مهدی رجبی؛ علی نوروز دامغانی


2. ضابطین قضایی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 85-95


6. نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 69-90

احمد شه باز؛ سید محمود موسوی؛ مهدی رجبی؛ علی نوروز دامغانی