کلیدواژه‌ها = سمنان
تعداد مقالات: 14
1. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری (مطالعه موردی شهرستان سمنان)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 54-81

نوید شریفی؛ علی اکبر امین بیدختی


3. تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و ورود مهاجران بر سرمایه اجتماعی شهروندان

دوره 8، شماره 27، بهار 1397، صفحه 49-75

سید محمد شاه چراغ؛ پروین سوادیان


13. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 9-29

یوسفعلی زیاری؛ رضا باباییان آتنی