کلیدواژه‌ها = خطاهای انسانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل وقوع سوانح رانندگی در محورهای اصلی استان سمنان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1398، صفحه 83-105

علی جهان؛ افشین عباسپور؛ سروش صفاخواه؛ تقی کبیری