کلیدواژه‌ها = فضای سایبری
تعداد مقالات: 3
1. شناخت وسیله جرم سایبری و خصوصیات آن

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 31-43

علیرضا حسنی؛ احسان پهلوانی فرد


2. جرایم رایانه­ ای در پرتو حقوق بین الملل

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 121-140

احسان پهلوانی فرد؛ علیرضا حسنی


3. بررسی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و بین الملل

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 47-66

احسان پهلوانی فرد؛ علی امیری پورقصاب